Welkom bij HEPARTS

MEDEDELINGEN

Patiëntenstop

Door de toenemende drukte zijn wij genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren in onze praktijk. Dit is nodig om continuïteit en kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden aan onze patiënten die bij ons een GMD (globaal medisch dossier) hebben. In dringende situaties mag u telefonisch contact opnemen met de praktijk, zodat wij u indien mogelijk verder kunnen helpen. Bedankt voor uw begrip. 

Vertrek dr. Tine Tersago

Vanaf 13/05/2024 zal dr. Tine Tersago niet meer werkzaam zijn in onze praktijk. Zij heeft ervoor gekozen dichter bij huis te gaan werken. We willen haar graag bedanken voor de jaren fijne samenwerking en wensen haar veel succes in haar verdere carrière. 

Bent u patiënt bij dr. Tine Tersago? U bent steeds welkom een afspraak te maken bij een van de collega’s, die u graag verder zullen opvolgen. 

Medicatievoorschriften

Wij zorgen ervoor dat u de juiste hoeveelheid medicatie voorgeschreven krijgt tot uw volgende consultatie. Dit kan zijn voor 1 maand, 3 maanden of zelfs voor 6 maanden. Voor een heel aantal aandoeningen is het noodzakelijk dat de patiënt regelmatig opgevolgd wordt (hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol…). Indien uw laatste consultatie langer dan 3 maanden geleden is, dient u dus ALTIJD op consultatie te komen wanneer u een nieuw voorschrift nodig heeft. In andere gevallen kan bekeken worden of de huisarts uitzonderlijk een nieuw voorschrift telefonisch kan maken. Dit geldt enkel voor chronische medicatie bij patiënten die regelmatig opgevolgd worden. Voorschriften voor slaapmedicatie, pijnstilling en antibiotica worden NIET telefonisch verstrekt.

Gemiste afspraak

Het gebeurt helaas regelmatig dat er zonder te verwittigen niet wordt opgedaagd op een gemaakte afspraak. Hierdoor gaat veel tijd verloren en wordt er verhinderd dat een andere patiënt geholpen kan worden. Indien u om één of andere reden niet kan komen, gelieve dan tijdig te annuleren. Dit kan telefonisch of via het online afsprakensysteem, indien u daar geregistreerd bent. U kan de afspraak tot twee uur voor aanvang annuleren.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen en hiervoor hebben wij alle begrip, maar gelieve toch steeds iets te laten weten.

Vanaf heden zal hiervoor strenger worden opgetreden. Gelieve er rekening mee te houden dat we een bedrag van €15 aanrekenen indien u meermaals niet komt opdagen op de gemaakte afspraak. 

Bedankt voor het begrip.