PRAKTISCHE INFORMATIE

Afspraken

Alle informatie over het maken van een afspraak vindt u hier.

Resultaten opvragen

Indien er een onderzoek wordt gedaan (bloed, urine, stoelgang,…) is de patiënt zelf verantwoordelijk om naar zijn of haar resultaat te vragen. U kunt een code meekrijgen of via email ontvangen om uw resultaat via Labonline te bekijken. Bijkomende uitleg over het opvragen van uw resultaat kunt u vragen via e-mail (info@heparts.be) of telefonisch via het secretariaat.

Medicatievoorschriften

Wij zorgen ervoor dat u de juiste hoeveelheid medicatie voorgeschreven krijgt tot uw volgende consultatie. Dit kan zijn voor 1 maand, 3 maanden of zelfs voor 6 maanden. Voor een heel aantal aandoeningen is het noodzakelijk dat de patiënt regelmatig opgevolgd wordt (hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol…). Indien uw laatste consultatie langer dan 3 maanden geleden is, dient u dus ALTIJD op consultatie te komen wanneer u een nieuw voorschrift nodig heeft. In andere gevallen kan bekeken worden of de huisarts uitzonderlijk een nieuw voorschrift telefonisch kan maken. Dit geldt enkel voor chronische medicatie bij patiënten die regelmatig opgevolgd worden. Voorschriften voor slaapmedicatie, pijnstilling en antibiotica worden NIET telefonisch verstrekt. 

Enkele richtlijnen: 

  • Pilvoorschrift: jaarlijkse controle
  • Hoge cholesterol (onder controle): jaarlijkse controle
  • Hoge bloeddruk (goed onder controle): 6 maandelijkse controle
  • Suikerziekte: 3 maandelijkse controle

Gemiste afspraak

Het gebeurt helaas regelmatig dat er zonder te verwittigen niet wordt opgedaagd op een gemaakte afspraak. Hierdoor gaat veel tijd verloren en wordt er verhinderd dat een andere patiënt geholpen kan worden. Indien u om één of andere reden niet kan komen, gelieve dan tijdig te annuleren. Dit kan telefonisch of via het online afsprakensysteem, indien u daar geregistreerd bent. U kan de afspraak tot twee uur voor aanvang annuleren.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen en hiervoor hebben wij alle begrip, maar gelieve toch steeds iets te laten weten.

Vanaf heden zal hiervoor strenger worden opgetreden. Gelieve er rekening mee te houden dat we een bedrag van €15 aanrekenen indien u meermaals niet komt opdagen op de gemaakte afspraak. 

Attesten

Het afleveren van een attest of invullen van een document gebeurt steeds tijdens een consultatie, tenzij dit anders afgesproken werd met uw arts. 

Opleidingspraktijk

Onze praktijk is een opleidingspraktijk voor studenten geneeskunde. Hierdoor kan het gebeuren dat een stagiair geneeskunde aanwezig is tijdens uw consultatie. Indien u dit storend vindt, mag u dit steeds aangeven. 

Daarnaast werken in onze praktijk regelmatig ook HAIO’s (huisarts in opleiding). Dit is een gediplomeerd arts die zijn/haar specialisatie huisartsgeneeskunde voltooit en die zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doet onder supervisie van de andere artsen.

Globaal medisch dossier (GMD)

Het beheren van al uw medische gegevens door één artsenpraktijk draagt bij tot een betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor avondraadplegingen en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw vaste huisarts naar bepaalde specialisten. Voor het beheer van uw dossier voorziet het RIZIV een jaarlijkse vergoeding, die in onze praktijk wordt geïnd via het derdebetalerssysteem. U kan op elk moment vragen het GMD door te geven aan een andere huisarts(enpraktijk).