HUISBEZOEKEN

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand. Bij vervoersproblemen kunt u iemand vragen om u naar de praktijk te brengen.

Indien u een huisbezoek wenst, vragen wij u dit zo vroeg mogelijk te laten weten: liefst voor 10 uur. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen mogelijk niet meer op dezelfde dag gebeuren. Niet-dringende huisbezoeken (routine controle met maken van medicatievoorschriften bij oudere, immobiele patiënten) zullen steeds in overleg met u gepland worden en kunnen niet steeds dezelfde dag beantwoord worden. 

Opmerking: iedere dag is een andere arts verantwoordelijk voor de huisbezoeken. Het is dus mogelijk dat u een andere arts zal zien dan uw eigen huisarts. Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen huisbezoeken kunnen doen op bestemmingen verder dan 10 minuten van onze praktijk, tenzij anders afgesproken met uw arts.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe.